גאמבו בלוז

אומרים שביום השביעי נח האלוהים אבל אני ואתם יודעים שזה לא נכון. ביום השביעי ברא האלוהים את הבלוז, כנראה כי ידע שמחר שוב יום ראשון! זו הפילגש שלי, תוכנית הבלוז השבועית שאני פוגש בלילות חמישי.
02:00 | כאן 88

פרקים 01-10 | פרקים 11-20 | פרקים 21-30 | פרקים 31-40 | פרקים 41-50 |
פרקים 51-60 | פרקים 61-70